10 czerwca 2018

Niedziela, X Tydzień zwykły
Rok B, II

Dziesiąta Niedziela zwykła