18 października 2021

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto św. Łukasza, ewangelisty

Rozesłanie uczniów

Ewangelia mówi, że w dziele ewangelizacji, głoszenia Dobrej Nowiny musimy mieć ducha misyjnego i iść do każdego miasta i miejscowości, gdzie sam Jezus „przyjść zamierzał”. Mamy nieść Osobę Jezusa, ale także dar pokoju chociaż jest to trudne, bo znajdziemy się w sytuacji „jak owce między wilki”. Jednak wiele serc ludzkich czeka na Jezusa i Jego Dobrą Nowinę.

Ks. Mariusz Frukacz