1 października 2021

Piątek, XXVI Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

Jezus wypowiada dzisiaj „Biada” wobec ludzkich miast. Wypowiada je bo nie chcemy słuchać tych, których On posyła. Dzisiaj także są prorocy naszych czasów, których nie słuchamy: to Święci. Kto gardzi ich świadectwem ten odrzuca Jezusa i słyszy Jezusowe „Biada”. Czy Jezus w naszych czasach znajdzie wiarę na ziemi?

Ks. Mariusz Frukacz