14 lutego 2020

Piątek, V Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

Rozesłanie uczniów

Dzisiaj Europa potrzebuje ducha misyjnego. Każdy z nas, na mocy chrztu i bierzmowania, jest wysłany przez Jezusa do każdego miasta i miejscowości, aby zanieść tam Dobrą Nowinę. Obudźmy w sobie ducha misyjnego, ducha apostolskiego. Za Apostołami Słowian, świętymi Cyrylem i Metodym dajmy nasze świadectwo ewangelizacji.

Ewangelia mówi, że w dziele ewangelizacji, głoszenia Dobrej Nowiny musimy mieć ducha misyjnego i iść do każdego miasta i miejscowości, gdzie sam Jezus „przyjść zamierzał”. Mamy nieść Osobę Jezusa, ale także dar pokoju chociaż jest to trudne, bo znajdziemy się w sytuacji „jak owce między wilki”. Jednak wiele serc ludzkich czeka na Jezusa i Jego Dobrą Nowinę.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz