14 kwietnia 2021

Środa, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Dzień Powszedni

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ta prawda jest dla mnie źródłem nadziei i pokoju serca. Syn Boży złożył ofiarę za moje zbawienie. Ta prawda jest dla mnie mocą. Ona sprawia, że żyję każdego dnia. Chrystus jest światłem. Ale my często wybieramy ciemność, grzech, nieprawość. Jeśli chcemy zbliżyć się do światła, do Chrystusa w naszym życiu, to powinniśmy spełniać wymagania prawdy, czyli żyć Ewangelią i Prawem Bożym.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz