14 grudnia 2019

Sobota, II Tydzień Adwentu
Rok A, II

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Na naszych oczach

„Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”. Czy my słyszymy dzisiaj ten krzyk ? Czy jest on słyszalny także w naszych sercach? Historia dzieci betlejemskich nie skończyła się. Ona dzieje się wciąż na naszych oczach.

Kas. Mariusz Frukacz