16 października 2019

Środa, XXVIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Na naszych oczach

„Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”. Czy my słyszymy dzisiaj ten krzyk ? Czy jest on słyszalny także w naszych sercach? Historia dzieci betlejemskich nie skończyła się. Ona dzieje się wciąż na naszych oczach.

Kas. Mariusz Frukacz