14 września 2021

Wtorek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Krzyż narzędziem zbawienia

Krzyż zawsze nam towarzyszy. Krzyż mówi nam o tym, że Bóg chce ofiarować nam siebie. Krzyż prowadzi nas do prawdy o życiu wiecznym. Również bardzo trudno jest nam zaakceptować tajemnicę krzyża. Nie ma jednak chrześcijaństwa bez krzyża. Krzyż to znak miłości, znak zwycięstwa. Krzyż do nasze ocalenie. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Ks. Mariusz Frukacz