26 stycznia 2021

Wtorek, III Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

Prawdziwa rodzina Jezusa

Zapewne bardzo trudno jest nam zrozumieć ten fragment Ewangelii. Trudno nam zrozumieć decyzję Jezusa.

Czasem sam też przeżywam wewnętrzną walkę kiedy moja mama „pyta o mnie” a ja muszę pełnić moją misję kapłańską. Ten fragment odnoszę także bardzo osobiści do siebie. Myślę, że Jezus chce, abyśmy należeli do grona Jego najbliższych, byśmy nie tylko byli naśladowcami, ale Jego „matką, braćmi i siostrami”. Jest jeden warunek musimy pełnić wolę Bożą tak doskonale jak Matka Jezusowa.

Ks. Mariusz Frukacz