4 listopada 2017

Sobota, XXX Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas ku pokorze. Chrystus wskazuje, że pokora ma ogromne znaczenie w życiu społecznym i w relacjach między ludźmi. Pokora uczy, że każdy człowiek jest wielki, ma wielką godność. Jezus mówi też niejako o sobie samym. To On zajął ostatnie miejsce przez śmierć na krzyżu, wyniszczenie. Musimy uczyć się od Jezusa tej pokory. Ostatnie miejsce to garnięcie się do krzyża. To z krzyża jest wywyższenie. Zająć ostatnie miejsce to przylgnąć do krzyża, zjednoczyć się z Chrystusem ukrzyżowanym, wyniszczonym.

Ks. Mariusz Frukacz