26 grudnia 2019

Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok A, II

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Jezus zapowiada uczniom prześladowania. Od tej pory będą musieli dać odważnie świadectwo o Chrystusie i Ewangelii. Ta zapowiedź Jezusa spełnia się także na naszych oczach. Każdego bowiem dnia nasi bracia i siostry, chrześcijanie doświadczają prześladowań na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, Iraku. Kiedyś bł. Pius IX powiedział, że Kościół nie tylko jest jeden, święty, powszechny i apostolski, ale ma jeszcze jeden szczególny przymiot jest prześladowany. Dzisiejszy dzień pokazuje nam również szczególnego świadka, św. Szczepana. Męczeństwo św. Szczepana to katecheza dla naszego pokolenia. To katecheza wierności Ewangelii. Św. Szczepan jest wiernym świadkiem Jezusa i Ewangelii. Męczennicy to ci, którzy rodzą się dla nieba. Dzisiaj jasno widzimy prawdę, że z Betlejem droga człowieka wiedzie na Golgotę.

Ks. Mariusz Frukacz