23 marca 2021

Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem” – w krzyżu Chrystusa najpełniej wypowiada się Boże „Jestem”. Krzyż Chrystusa najpełniej wyraża prawdę, że Bóg jest. „W tym krzyżu objawiło się do końca Boskie “Jestem” nowego i wiecznego Przymierza.” (Jan Paweł II)

Kiedy patrzę na krzyż uświadamiam sobie tę prawdę, że Bóg jest.

W Krzyżu wypowiada się Jezusowe Jestem. Krzyż, wywyższenie. Syna Człowieczego, jest znakiem ocalenia, niesie dar wolności.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz