11 sierpnia 2021

Środa, XIX Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Klary, dziewicy

O co proszę? O uzdrowienie moich grzesznych relacji i zdolność przebaczania

Jezus zostawił w Ewangelii ważne słowa, które mogą być dla mnie światłem i oparciem w budowaniu relacji braterskich, szczególnie w sytuacjach konfl iktowych. Zaprasza mnie, abym podjął wysiłek uzdrowienia zranionych więzi.

Jezus stawia przede mną brata, który zgrzeszył wobec mnie. Cała Jego troska nastawiona jest na pozyskanie brata (w. 15). Jezus pragnie, abym zajął się bratem, który mnie zranił, a nie ranami, które mi zadał.

Przywołam na pamięć osoby, które mnie zraniły. Czy potrafi ę przyznać się do tego, co mnie najbardziej boli? Czy dzisiaj jestem wolny od rozpamiętywania zadanej mi krzywdy?

Zaproszę Jezusa w moje najtrudniejsze relacje. Będę Go prosił, aby mnie uwolnił od przywiązania do bólu i poczucia krzywdy.

Jezus uczy mnie postawy upominania. Wsłucham się w Jego słowa (ww. 16-17). Jakie reakcje budzą się w moim sercu? Czy jestem gotowy podjąć drogę, którą pokazuje mi Jezus?

Co w upominaniu innych jest dla mnie najtrudniejsze? Czy upominając, potrafi ę pozyskiwać osoby? A może zrażam je do siebie?

Uświadomię sobie, jak wielki dar otrzymuję w Sakramencie Pokuty (w. 18). Jezus pragnie uwalniać mnie z moich grzesznych relacji. Co powinienem Mu oddać w spowiedzi świętej?

Jezus przypomina mi o wielkiej mocy, jaka płynie ze wspólnej modlitwy (w. 19). Zachęca mnie, abym swoje najtrudniejsze sprawy powierzał także mojej rodzinie, wspólnocie. O co chciałbym się teraz modlić z moją wspólnotą?

Krzysztof Wons SDS/Salwator