27 grudnia 2019

Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rok A, II

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

Jan ujrzał i uwierzył

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

Dzisiaj Ewangelia pokazuje nam kolejnego świadka Chrystusa św. Jana apostoła. To on trzymał głowę na piersi Pana w czasie Ostatniej Wieczerzy. To on „ujrzał i uwierzył”. To niezwykła pedagogia Boża. W moim życiu mam odkryć sens Bożych wydarzeń, zobaczyć i uwierzyć. Mam być blisko Pana. Odkrywając sens Bożego Narodzenia odkrywam również sens własnego życia, odkrywam samego siebie. A św. Jan uczy mnie owej Bożej pedagogii.

„Ujrzał i uwierzył”. Zasada życia duchowego. Umieć zauważyć obecność Boga w naszym życiu i mieć głęboką wiarę. Tego uczy nas dzisiaj św. Jan Apostoł. Aby być świadkiem, trzeba wpierw samemu ujrzeć i uwierzyć.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz