22 września 2021

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Rozesłanie Dwunastu

Rozesłanie Apostołów przez Jezusa jest kontynuowane w misji Kościoła. Jezus mówi Apostołom, że ich misja nie będzie łatwa. Czasem ich świadectwo nie będzie przyjęte. Misja Apostołów ma być spełniana w duchu Jezusowego posłania. Serce Apostołów ma być wolne od przywiązania do rzeczy tego świata. Mają mieć pokój Chrystusa w swoich sercach i z tym pokojem iść do ludzi. Mają głosić królestwo Boże i być z tym, którzy cierpią.

Ks. Mariusz Frukacz