5 kwietnia 2020

Niedziela, Wielki Tydzień
Rok A, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

Prorok Eliasz jest ukazany w Starym Testamencie jako człowiek całkowicie oddany Bogu. Żył gorliwością o chwałę Boga. Bronił Praw Bożych na Górze Karmel w czasie słynnego sporu między wyznawcami Jedynego Boga a sługami Baala. Również dzisiaj ci wszyscy, którzy nie chcą słuchać proroków, świadków, czynią wszystko, aby oni zamilkli. Tak uczynili z Eliaszem, św. Janem Chrzcicielem i Synem Człowieczym. Także historia naszych czasów jest dobitnym przykładem tej prawdy. Świat nie chce słuchać proroków głoszących prawdę, broniących Prawo Boże. Tak się stało z Prymasem Tysiąclecia, którego władze komunistyczne zamknęły w więzieniu. Tak się stało na Placu św. Piotra podczas zamachu na życie Jana Pawła II. „Prawdy o Eliaszu, Janie Chrzcicielu i Jezusie” doświadczył ks. Jerzy Popiełuszko. Zamknięto mu usta, ale prawda jego życia wciąż woła, jego nauki przetrwały. Eliasz, Jan Chrzciciel i Jezus ukrzyżowany wciąż wołają do naszych sumień.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz