29 lipca 2020

Środa, XVII Tydzień zwykły
Rok A, II

Wspomnienie św. Marty

Wiara Marty

Jak bardzo ważna w życiu chrześcijanina jest prawda o zmartwychwstaniu. O tej prawdzie dowiaduje się Marta w dzisiejszej Ewangelii. Jej odpowiedź «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».mówi bardzo dużo w wierze Marty. Czy mam wiarę Marty? To pytanie, na które muszę odpowiedzieć całym moim życiem.

Ks. Mariusz Frukacz