6 czerwca 2021

Niedziela, X Tydzień zwykły
Rok B, I

Dziesiąta Niedziela zwykła