20 września 2017

Środa, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Przeszkodą w osiągnięciu Królestwa Bożego jest przekora, wyniosłość i pycha. Bardzo często jesteśmy przekorni, nic nam nie pasuje. Próbujemy dostosować Ewangelię do naszych planów życiowych. A tymczasem Ewangelia jest fundamentem naszego życia.

Ks. Mariusz Frukacz