22 października 2019

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Życie świątynią

Prorokini Anna „nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą”. Czy ja czynię wszystko, aby moje życie stawało się świątynią? Przecież każdy dziej mojego życia jest darem od Boga. Czy trwam przy Bogu? Czy jestem wierny Mu w modlitwie codziennej?

Ks. Mariusz Frukacz