24 lutego 2021

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni


Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Nasze pokolenie potrzebuje znaku Jonasza i znaku Syna Człowieczego. W tym znaku zawiera się wezwanie do nawrócenia. Jednak bardzo często jak „plemię przewrotne” odrzucamy ten znak. Św. Jan Paweł II w swoich „Notatkach osobistych” powraca do „znaku Jonasza” i pisze podczas jednych z rekolekcji w Watykanie, że nasze czasy potrzebują apostołów pokuty i nawrócenia.

Nasze pokolenie też otrzymuje każdego dnia znaki Opatrzności Bożej. To co pozostaje nam jako zadanie to umieć te znaki odczytać. Nasze pokolenie potrzebuje również „mądrości Salomona” i rozważnego serca. Ale znakiem, który zawsze powinniśmy mieć przed sobą to znak Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz