25 kwietnia 2020

Sobota, II Tydzień Wielkanocny
Rok A, II

Święto św. Marka, ewangelisty

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Mandat misyjny Chrystusa wciąż musi być realizowany. Głoszenie Ewangelii jest wpisane w powołanie nie tylko kapłańskie, zakonne, ale w powołanie każdego z nas. Nie wszyscy nasze głoszenie czy świadectwo przyjmą, ale musimy pamiętać, że misyjność należy do natury Kościoła. Każdy z nas w pewien sposób powinien mieć ducha misyjnego. Głosić i świadczyć mamy wszędzie, w każdym miejscu.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz