12 stycznia 2020

Niedziela, I Tydzień zwykły
Rok A, II

Święto Chrztu Pańskiego

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

O co proszę? O głębokie doświadczenie miłości Ojca

Będę patrzył, jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana i prosi go
o chrzest (ww. 13-15). Wchodzi do wody, zanurzając się cały.
„Zanurza się” w życiu każdego człowieka, aby wyzwolić go
z grzechu i przywrócić mu radość życia.

Uświadomię sobie, że podobnie było na początku historii mojego
życia, podczas chrztu. Jezus przyjął mnie już w łonie matki.
W dniu chrztu zanurzył się w moim życiu.

Czy wierzę, że przez chrzest Jezus wypełnił sobą całe moje
życie? Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem?

Spróbuję powoli wypowiedzieć imię Jezus. Jakie uczucia wywołuje
to imię w moim sercu? Uczucie przylgnięcia, bezpieczeństwa,
przynależności? Czy też uczucie obojętności, obcości,
chłodu?

Mogę to ćwiczenie zamienić w prostą modlitwę serca. Skupię
całą swoją uwagę na osobie Jezusa i będę przez 5-10 minut wymawiał
tylko jedno słowo, włączając je w mój oddech: „Jezus”.
Będę wypowiadał je z głębokim pragnieniem zjednoczenia się
z osobą Jezusa.

Wrócę do sceny nad Jordanem (ww. 16-17). Zobaczę otwierające
się niebiosa. Będę patrzył na Ducha Bożego, który spoczywa
na pokornym i cichym Jezusie. Będę chciał usłyszeć moc i ton
głosu z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany”.

Jezus, którego przyjąłem w chrzcie, jest umiłowanym Synem
Boga! Noszę w sobie moc i miłość Boga. Czy potrafi ę oddać Mu
całe swoje życie bez względu na konsekwencje?

Będę uwielbiał Boga Ojca, że posłał mi Jezusa jako Brata
i Pana. Wyznam Mu moją miłość: „Ojcze, chcę kochać Cię jak
Jezus!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator