24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Wiara mędrców

„Padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. Stanąć w pokorze przed Bogiem i ofiarować Mu swoje życie. To dzisiejsza lekcja. Trzeba też z wiarą każdego dnia szukać drogi do Boga. Trzeba umieć z wiarą mędrców przypominać, że jest Bóg, On istnieje.

Ks. Mariusz Frukacz