30 marca 2021

Wtorek, Wielki Tydzień
Rok B, I

Wtorek Wielkiego Tygodnia

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

Życie swoje oddasz za Mnie?. To bardzo trudne pytanie Jezusa. Sam Piotr nie poradził sobie. Ze zwyczajnego ludzkiego lęku zaprał się Mistrza. Natomiast zdrada u Judasza była zimną i chłodną kalkulacją. Zdradził Jezusa za srebrniki, przeliczył życie na pieniądze. Taki dramat zdrady wciąż dokonuje się na naszych oczach. Musimy modlić się, byśmy sami nie zdradzili Jezusa za srebrniki jałowego spokoju. Już dziś rozpoczyna się dramat krzyża od zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Czytamy w Ewangelii: „A była noc”.

W sercu Judasza rozpoczęła się noc. Ona zaprowadzi Judasza do tragicznego końca. „Życie moje oddam za Ciebie”. te same słowa, tym razem Piotra, sami często powtarzamy, a później w życiu nieraz doświadczamy dramatu Piotra, zapieramy się Jezusa. Ale dramat Piotra zakończy się świtem zmartwychwstania, bo Piotr zapłacze kiedy jego oczy spotkają się ze wzrokiem Mistrza z Nazaretu, Pana i Zbawiciela.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz