23 lutego 2020

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Siódma Niedziela zwykła