11 marca 2021

Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie

Wyrzucając złego ducha Jezus daje nam ważną katechezę, że musimy strzec naszego sumienia. „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali.”- to bardzo ważna przestroga. Dramatem naszych czasów jest nasze wewnętrznie rozdarte sumienie.

Czymś co może przerażać to przyzwolenie na zło. Złego ducha nie wolno traktować w kategoriach jakiegoś folkloru, czy panującej mody. Największym grzechem jest brak świadomości grzechu, jak uczył papież Pius XII. Musimy pamiętać, że sumienie to sanktuarium, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Musimy być jak ewangeliczny „mocarz uzbrojony”.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz