6 listopada 2021

Sobota, XXXI Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Nie można służyć Bogu i Mamonie

Chrystus mówi bardzo jasno i zdecydowanie. Musimy służyć jedynie Bogu. Służba mamonie sprawia, że to co uchodzi za wielkie między ludźmi jest obrzydliwością w oczach Boga. Nasze serce powinno należeć do Boga, a nie do mamony i spraw tego świata.

Ks. Mariusz Frukacz