11 listopada 2017

Sobota, XXXI Tydzień zwykły
Rok A, I

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

Nie można służyć Bogu i Mamonie

Chrystus mówi bardzo jasno i zdecydowanie. Musimy służyć jedynie Bogu. Służba mamonie sprawia, że to co uchodzi za wielkie między ludźmi jest obrzydliwością w oczach Boga. Nasze serce powinno należeć do Boga, a nie do mamony i spraw tego świata.

Ks. Mariusz Frukacz