16 sierpnia 2021

Poniedziałek, XX Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego

Rada ubóstwa

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” To pytanie jest ukierunkowaniem całego naszego życia. Jest pytaniem o jego sens. Jezus mówi, że życie wieczne otrzymamy realizując Prawo Boże, Dekalog i dostrzegając drugiego człowieka, zwłaszcza ubogiego.

Ks. Mariusz Frukacz