3 grudnia 2018

Poniedziałek, I Tydzień Adwentu
Rok C, I

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Wiara setnika

Wiara w sercu pozwala mi spotkać się z Żywym Bogiem. „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”. Te słowa setnika uczą mnie jak ważna jest pokorna świadomość swojej grzeszności. Jak ważna jest pokora połączona z głęboką wiarą. Pokorna wiara w Osobę Jezusa, która jest zarazem wielka, ona daje prawdziwe uzdrowienie.

Ks. Mariusz Frukacz