25 lutego 2019

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni

Uzdrowienie opętanego epileptyka

Wiara, modlitwa, post dają konieczną moc duchową i wewnętrzną. Stanowią treść życia chrześcijańskiego.

Znowu dowiadujemy się od Jezusa, że wiara odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Ona jest naprawdę potężna. Warto zauważyć, że w optyce Jezusa znajduje się drugi człowiek, szczególnie ten cierpiący, biedny, bezdomny. Troska o człowieka stanowi główną treść Ewangelii o Królestwie. Jezus uczy także, że w konfrontacji ze Złym bardzo ważna jest mocna wiara.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz