6 lipca 2019

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

Dzisiejsza Ewangelia przypomina mi jak bardzo ważna jest praca nad nadzieją człowieka. Dla przywrócenia nadziei jest bardzo ważna wiara innych. „Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». Jezus patrzy na wiarę tych, którzy pomagają cierpiącemu człowiekowi. Patrzy na wiarę tych, którzy służą przywracaniu nadziei. Jak bardzo potrzebna jest moja głęboka wiara, aby w sercu drugiego przywrócona została nadzieja. Jak wielka i wspaniała jest rola wspólnoty wiary w przywracaniu nadziei w sercach ludzkich. „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Jezus pragnie ocalenia człowieka najpierw poprzez uzdrowienie jego wnętrza. Później następuje posłanie do dawania świadectwa, że Jezus jest tym, który ocalił człowieka. „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu.”

Ks. Mariusz Frukacz