29 lipca 2021

Czwartek, XVII Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza

Wesele w Kanie Galilejskiej

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

J 2, 1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». To program na całe życie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje właściwy kierunek naszemu życiu. Dzisiaj Maryja zostawia nam program życia, to program Matki dla swoich dzieci. Dzisiaj uczymy się nie tylko obecności Maryi w naszym życiu, ale także uczymy się od Niej jak zawierzyć nasze życie Bogu.

Albo

J 19, 25-27

Oto Matka twoja

Dzisiaj w święto Maryi Matki Kościoła uświadamiamy sobie prawdę, że mamy Matkę. To piękny dar Jezusa dla nas. Matka to osoba, której zawdzięczamy niemal wszystko, przy niej czujemy się bezpiecznie. To osoba, która tworzy nasz dom. «Niewiasto, oto syn Twój»; «Oto Matka twoja». W ten dialog wpisuje się także nasze życie. To najpiękniejszy dialog w dziejach świata. Jezus oddaje nam swoją Matkę. Mamy Matkę. Od tej pory to Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach. Trwa też przy krzyżu Ojczyzny. My razem z Maryją mamy stanąć także obok krzyża Chrystusa bez kompromisu z duchem tego świata czy też jakiegoś lęku.

Albo

Łk 1, 26-38

Maryja pocznie i porodzi Syna

Jaka jest moja wiara? Czy jest ona jak wiara Maryi ufna, oparta na całkowitym zdaniu się na wolę Bożą? Czy moja osobista wiara ma ten rys maryjny? Muszę ze wszystkich sił pragnąć w moim życiu takiej wiary bez ludzkich kalkulacji. Nie pytać się o to, co z tego wszystkiego będę miał. Moja wiara powinna każdego dnia wyrażać się w moim „Fiat”.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz