20 marca 2021

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Dzień Powszedni

O co proszę? O serce pokorne, otwarte na Słowo Boga i ludzką pomoc

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator