6 lutego 2021

Sobota, IV Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

Jezus lituje się nad tłumem

Pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina pisał w liście do swoich diecezjan, że „podobnie jak Chrystus powinniśmy odczuwać w sobie głos miłosierdzia: „Żal mi ludu” i zabrać się do dzieła, ażeby w miarę możności przynajmniej ulżyć tej biedzie”.

Dzisiaj w słowach Jezusa „wypocznijcie nieco” słyszymy ten głos miłosierdzia. Jezus dostrzega drugiego człowieka, widzi jego potrzeby. Kiedy Jezus widzi tych głodnych ludzi odczuwa litość. To jest dla mnie zadanie. To jest praktyczna teologia społeczna, głoszenie wiary i praktyka miłosierdzia. Jezus pochyla się nad cierpiącymi. To jest także właściwy kierunek naszego życia i postępowania. Umieć dostrzec drugiego człowieka.

Ks. Mariusz Frukacz