20 maja 2020

Środa, VI Tydzień Wielkanocny
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Życie każdego z nas powinno być oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Winniśmy każdego dnia zanurzać nasze życie w Bogu, tak by w naszym sercu panował pokój. Katechizm uczy nas, że „całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga , a Duch porusza.” (KKK n. 259)

Oczywiście, by w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem potrzebujemy Ducha Prawdy, Który nas o tym pouczy. Starajmy się całe nasze życie oddać Bogu.

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz