10 maja 2021

Poniedziałek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I

Dzień Powszedni


Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Dzisiejsza Ewangelia zawiera słowa pełne nadziei. Jezus zapowiada nam Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Nie zostaniemy sami. Będzie – i jest – z nami Duch Święty. Jako ludzie wierzący każdego dnia doświadczamy obecności Ducha Świętego. „Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tę wiarę przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego”– uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 688). W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy wymagane jest świadectwo naszej wierności Jezusowi i Ewangelii, bardzo potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu. To On, Duch Prawdy umacnia nas każdego dnia, ofiarując swoje dary. To Duch Święty daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego życiowego powołania

Rozważanie można odsłuchać na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz