28 sierpnia 2019

Środa, XXI Tydzień zwykły
Rok C, I

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Biada obłudnikom

Obłuda jest dramatem dzisiejszych czasów. Ona w pewien sposób naznaczyła relacje międzyludzkie. To obłuda, która oparta jest na pysze, niszczy ludzkie serce. Jedynie pokora to serce kształtuje i w sposób właściwy buduje relacje międzyludzkie. Każdego dnia modlę się o pokorę dla siebie.

Ks. Mariusz Frukacz