20 października 2021

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

Przypowieść o słudze oczekującym Pana

Mamy być gotowi na przyjście Pana. Czuwanie jest wpisane w nasze życie chrześcijańskie. Nasze serca, podobnie jak pierwszych chrześcijan, powinna wypełniać radość z przyjścia Syna Człowieczego.

Ks. Mariusz Frukacz