23 października 2019

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Przypowieść o słudze oczekującym Pana

Mamy być gotowi na przyjście Pana. Czuwanie jest wpisane w nasze życie chrześcijańskie. Nasze serca, podobnie jak pierwszych chrześcijan, powinna wypełniać radość z przyjścia Syna Człowieczego.

Ks. Mariusz Frukacz