24 lutego 2020

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok A, II

Dzień Powszedni

Wy jesteście światłem świata

Jezus w Ewangelii odwołuje się dwóch rzeczy: soli i światła. Sól nadaje smak, chroni przed zepsuciem. Światło służy człowiekowi, by poradził sobie w ciemnościach, by nie zgubił się. Te dwa symbole mówią o czymś zasadniczym i podstawowym w życiu duchowym i moralnym człowieka. W dzisiejszym świecie tak bardzo ważne są stałe zasady i normy postępowania. To one pomagają realizować życie człowieka we wspólnocie, w wymiarze życia społecznego. Bardzo ważna jest wierność owym zasadom. Jezus mówiąc do uczniów, a zarazem do nas: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?”, odwołuje się do naszej odpowiedzialności i wierności. Jako współcześni uczniowie Chrystusa musimy czuć się odpowiedzialni za dochowanie wierności Jezusowi i Ewangelii. To bardzo trudne zadanie zwłaszcza w czasach kiedy etykę zostawia się za drzwiami życia. Kiedy mówi się nam, że dana zasada czy też aktualność jakiejś wartości jest uzależniona od sytuacji albo kaprysu drugiego człowieka. Jeśli nie będzie soli zasad moralnych to zepsuciu ulegnie serce i sumienie człowieka.

Drugie ważne zadanie jakie Jezus nam zostawia kryje się w wezwaniu do tego, byśmy światłem świata. Musimy jednak pamiętać, że jest to wezwanie do tego, abyśmy byli świadkami Jezusa. Jezus wzywa nas do tego, aby nasze życie chrześcijańskie było wiarygodne i świadectwo prawdziwe i skuteczne. Czy w moim życiu jest zgodność słów z czynami? Czy jest w moim życiu sól i światło Ewangelii?

Ks. Mariusz Frukacz