4 stycznia 2021

Poniedziałek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rok B, I

Dzień Powszedni

Chrystus moje życie

«Znaleźliśmy Mesjasza». Te słowa Andrzeja apostoła są decydujące o byciu chrześcijaninem. Nie tylko ja mam odnaleźć Mesjasza, ale mam innych przyprowadzić do Niego. Muszę mieć też świadomość tego, że spotkanie z Chrystusem zmienia życie, nadaje mu inny sens. To spotkanie rodzi misję, tak jak u Piotra.

Ks. Mariusz Frukacz