25 marca 2019

Poniedziałek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

O co proszę? O łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator