25 marca 2020

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

O co proszę? O łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się

Treść artykułu nie jest dostępna.

Krzysztof Wons SDS/Salwator