16 grudnia 2016

Piątek, III Tydzień Adwentu
Rok A, I

Dzień Powszedni

Jan był lampą, co płonie i świeci

Świat współczesny bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli- te słowa bł. papieża Pawła VI są bardzo dobrym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii. Potrzebujemy świadków, którzy będą dla nas światłem, drogowskazem. Pomogą nam kroczyć właściwą drogą w życiu.

Takim świadkiem był dla wielu z nas św. Jan Paweł II. Czasem ci świadkowie są bardzo wymagający. Ale trzeba słuchać ich głosu, bo oni uczą nas wierności drodze Pana. Dzisiaj swoim życiem, a właściwie „katechezą życia” przemawia do nas św. Jan Chrzciciel. On jest tym, który wskazuje nam na Jezusa. Pomaga nam prostować ścieżki do naszych serc dla Chrystusa.

Rozważanie można odsłuchac na stronie fm.niedziela.pl

Ks. Mariusz Frukacz