21 grudnia 2019

Sobota, III Tydzień Adwentu
Rok A, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła

O co proszę? O serce przepełnione tęsknotą za przychodzącym Jezusem

Maryja spieszy odwiedzić Elżbietę (w. 39). Popatrzę na radość
Maryi, która niesie Jezusa pod sercem. Droga była długa i męcząca,
zwłaszcza dla kobiety brzemiennej. Wzbudzę w sobie
pragnienie towarzyszenia Jej w drodze do Elżbiety.

Jakie odczucia budzą się we mnie podczas wspólnej drogi
z Maryją? O czym chciałbym z Nią porozmawiać? Co mogę
powiedzieć o mojej osobistej miłości do Matki Bożej?

Poproszę Ją będącą „w drodze”, aby wyprosiła mi doświadczenie
głębokiej więzi z Jezusem, którą Ona sama przeżywała.

Będę kontemplował radość spotkania Maryi z Elżbietą
(ww. 41-44). Poproszę o głębokie odczucie tęsknoty Maryi
i Elżbiety, oczekujących na spełnienie się obietnicy Pana.

Spróbuję rozmawiać z Maryją i Elżbietą o bliskich narodzinach
Jezusa. Czy jest we mnie tęsknota za Bogiem? Czy moje
codzienne sprawy nie osłabiają moich duchowych pragnień
i mojej tęsknoty za Bogiem?

Poproszę Ducha Świętego, aby wypełnił mnie miłością jak
Maryję i Elżbietę i pozwolił mi razem z nimi współodczuwać
bliskość narodzin Jezusa.

Elżbieta nazywa Maryję „błogosławioną”, ponieważ uwierzyła
Bogu i Jego obietnicy (w. 45). Czy jestem wewnętrznie przekonany,
że ilekroć zawierzę Bogu jak Maryja, tylekroć będę
doświadczał Jego błogosławieństwa?

W serdecznej modlitwie poproszę Maryję, aby nauczyła
mnie rozpoznawać pośród codziennych zajęć Boże polecenia
i z ufnością na nie odpowiadać.

Krzysztof Wons SDS/Salwator