15 września 2021

Środa, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, I

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej


Maryja pod krzyżem Jezusa

Mamy Matkę. To piękny dar Jezusa dla nas, z wysokości krzyża. . Matka to osoba, której zawdzięczamy niemal wszystko, przy niej czujemy się bezpiecznie. To osoba, która tworzy nasz dom. «Niewiasto, oto syn Twój»; «Oto Matka twoja». W ten dialog wpisuje się także nasze życie. To najpiękniejszy dialog w dziejach świata. Jezus oddaje nam swoją Matkę. Mamy Matkę. Od tej pory to Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach. Trwa też przy krzyżu Ojczyzny. My razem z Maryją mamy stanąć także obok krzyża Chrystusa bez kompromisu z duchem tego świata czy też jakiegoś lęku.

Ks. Mariusz Frukacz