3 kwietnia 2021

Sobota, Wielki Tydzień
Rok B, I

Wigilia Paschalna

Chrystus zmartwychwstał

Pusty grób Jezusa to znak życia, to dar nadziei i orędzie pokoju. Chrystus zmartwychwstały daje nam życie, nadzieję i pokój, daje nam odwagę. Bardzo naszym czasom i naszym sercom potrzebny jest pokój od Chrystusa, co więcej to sam Chrystus zmartwychwstały jest naszym pokojem.

Ks. Mariusz Frukacz