9 lutego 2021

Wtorek, V Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Prawo Boże i tradycje ludzkie

Ewangelia mówi nam o dzisiejszych czasach. Tak wielu z nas woli od Prawa Bożego ludzką tradycję. Tak wielu z nas ma Boga jedynie na wargach a sercem jest od Niego daleko. Często układamy Ewangelię na sposób obowiązującej mody. A przecież to życie powinny być układane w świetle Ewangelii.

Również myśląc o trwającym w naszych czasach sporze o tradycję wiary pytamy się czy można zamknąć Boga tylko w wymiarach ludzkich? Bóg jest zawsze większy od naszego serca.. Ewangelia dzisiejsza mówi o przyjęciu nowego Prawa, o przyjęciu Syna Bożego. Spór o tradycję wiary, spór o Jezusa jest obecny w naszych czasach.

Ks. Mariusz Frukacz