4 grudnia 2018

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

Wiara pokorna

Jezus objawia nam Ojca, prowadzi nas ku tajemnicy Ojca. Tylko prostota, a nie nasza uczoność pozwala nam zrozumieć wielkie tajemnice. Tomasz a Kempis uczy w „Naśladowaniu”, że lepiej być pokornym wieśniakiem niż pysznym filozofem (por. „O naśladowaniu Chrystusa” Ks. I, rozdz. 2).

Ks. Mariusz Frukacz