3 grudnia 2019

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok A, II

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Wiara pokorna

Jezus objawia nam Ojca, prowadzi nas ku tajemnicy Ojca. Tylko prostota, a nie nasza uczoność pozwala nam zrozumieć wielkie tajemnice. Tomasz a Kempis uczy w „Naśladowaniu”, że lepiej być pokornym wieśniakiem niż pysznym filozofem (por. „O naśladowaniu Chrystusa” Ks. I, rozdz. 2).

Ks. Mariusz Frukacz