1 listopada 2019

Piątek, XXX Tydzień zwykły
Rok C, I

Uroczystość Wszystkich Świętych

Błogosławieni ubodzy duchem

Dzisiaj Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia. Dzisiaj otwiera się przed nami nadzieja nieba. Jesteśmy powołani do świętości. Podejmując refleksję nad przemijaniem, śmiercią w duchu chrześcijańskim pamiętamy o życiu. Jesteśmy powołani do życia, do bycia z Bogiem. Osiem błogosławieństw to prawdziwie pedagogia świętości, szkoła świętości.

Dzisiaj przemawia też do mnie Tomasz a Kempis w „O naśladowaniu Chrystusa”, który podpowiada mi, aby szukał pokoju serca jedynie w Jezusie.

Ks. Mariusz Frukacz