1 listopada 2020

Niedziela, XXXI Tydzień zwykły
Rok A, II

Uroczystość Wszystkich Świętych

Nie zapomnij!

Weź udział we Mszy św.

Błogosławieni ubodzy duchem

Dzisiaj Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia. Dzisiaj otwiera się przed nami nadzieja nieba. Jesteśmy powołani do świętości. Podejmując refleksję nad przemijaniem, śmiercią w duchu chrześcijańskim pamiętamy o życiu. Jesteśmy powołani do życia, do bycia z Bogiem. Osiem błogosławieństw to prawdziwie pedagogia świętości, szkoła świętości.

Dzisiaj przemawia też do mnie Tomasz a Kempis w „O naśladowaniu Chrystusa”, który podpowiada mi, aby szukał pokoju serca jedynie w Jezusie.

Ks. Mariusz Frukacz