15 stycznia 2021

Piątek, I Tydzień zwykły
Rok B, I

Dzień Powszedni

Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

Dzisiejsza Ewangelia mówi nie tylko o miłości i bliskości Jezusa wobec cierpiącego człowieka. Mówi także o tym, że wiara ma wymiar wspólnotowy, społeczny. Wiara musi być rozdzielana. Moje wiara, moje świadectwo, postawa są bardzo ważne dla innych. Bardzo potrzebny jest drugi człowiek, którzy pomoże nam pokonać różne przeszkody i przyprowadzi do Jezusa. „Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». Tak bardzo ja też potrzebuję wiary innych a inni oczekują mojej silnej wiary. Dla mnie dzisiejsza Ewangelia to taka „teologia społeczna”. To wiara pomaga mi dostrzec drugich, ich cierpienia, bóle. Wiara każe mi iść do nich z darem miłości, pomocy.

Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam jak wielkie znaczenie ma wiara. Również widzimy, ze nasza wiara jest darem dla innych. ”Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».” To wiara innych dała uzdrowienie paralitykowi. Wiara ma wymiar daru, wymiar wspólnoty. Nie mogę wiary zamykać tylko dla siebie. Wiara też pozwala pokonać różne przeszkody, aby dotrzeć do Jezusa. A zatem moja mocna wiara pomoże innym dotrzeć do Jezusa. Wiara to dynamizm. Wiara domaga się determinacji ze strony człowieka. Trzeba robić wszystko, by być w miejscu gdzie przebywa Jezus.

Ks. Mariusz Frukacz