22 lutego 2021

Poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, I

Święto katedry św. Piotra Apostoła

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

W święto katedry św. Piotra patrzymy na Piotra naszych czasów. Ogarniamy modlitwą Franciszka.

Jako chrześcijanin modlę się też o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa. Chcę moje życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra. Z postanowienia samego Chrystusa Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół. Trzeba zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa. Jednak Piotr ma umacniać moją wiarę. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Wyznanie Piotra jest fundamentem mojego życia duchowego. To wyznanie nadaje sens mojemu życiu. Tak wiele razy doświadczyłem tego na Placu św. Piotra. Wiem też, że Kościół ma Opokę, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest źródłem moje nadziei.

Ks. Mariusz Frukacz